Dodavatelé náhradních dílů

 • základní logiky tohoto napojení je, že veškeré informace k produktu nám poskytuje databáze TECDOC. K těmto datům musíme získat ale informaci za jakých podmínek nám tento produkt v praxi dodavatel dodá, tedy jeho cenu a dostupnost
 • napojení slouží k získání informace pouze o ceně a dostupnosti produktu od dodavatele. Ostatní údaje uvedené v souborech nejsou pro tyto potřeby relevantní.
 • u každého dodavatele je možné nastavit individuální cenovou hladinu, která procentuálně navýší cenu od dodavatele a zobrazí ji na eshopu. Nastavuje se hromadně pro usnadnění. Lze tuto cenovou hladinu u dodavatele vypnout a pak se navyšování cen řídí cenovou hladinou u produktu.
 • Pokud je tedy nastavení cenové hladiny nežádoucí, vyplní se -nezařazovat- a navýšení se bude řídit cenovou hladinou nastavenou u produktu.
 • každý dodavatelský import má vlastní logování – lze vidět průběh importu a případné chyb

data mohou být zasílany třemi způsoby:

 • ve formátu CSV zasílané na FTP, odkud je do eshopu zpracováváme
  • ve formátu CSV zasílané na email
  • přes webové služby
 • abychom data dodavatele dokázali spárovat s produktem na shopu, musí mít uvedený tecdoc kat. kód a tecdoc ID výrobce. Vzhledem ke množství dat tato kombinace zajistí správné spárování. Předpokladem je, že tento produkt máme z tecdocu k dispozici.
 • vzhledem k tomu, že 1 produkt může mít vice dodavatelů, po jednotlivých importech probíhá tzv. Afterimport, který má za úkol zobrazit správnou cenu u produktu.

Afterimport vybere a nastaví cenu a dostupnost podle následujících pravidel:

 • v případě, že produkt je dostupný (1 a více ks) u více dodavatelů, vybere se cena nejlevnějšího dodavatele a dostupnost se nastaví skladem.
 • v případě, že produkt není dostupný (0 ks) ani u jednoho dodavatele, vybere se cena nejlevnějšího dodavatele, pokud ji některý posílá, ale produkt se nastaví jako neaktivní. V administraci má produkt stav Na objednávku.
 • v případě, že neznáme cenu a produkt není dostupný - produkt je neaktivní a nezobrazuje se. Neplatí pro díly v sadě, kde pokud existuje alespoň 1 díl aktivní, zobrazí se i ostatní produkty v sadě bez ceny a je Na dotaz.
 • pravidla afterimportu lze individuálně upravit (například preferovat jeden sklad) 
loading